Hypotéka na družstevní byt

Družstevní byty nejsou zcela ojedinělou skutečností, byť je fakt, že valná většina lidí v dnešní době bydlí spíše ve vlastním či v nájmu, maximálně tak v podnájmu, pokud se bavíme o studentech. Družstevní byty však zcela nevymizely a tím pádem určitě existuje segment finančního trhu, který se na ně bude specializovat, neboť je fakt, že se od vlastnictví či nájmu v mnohém odlišuje, především pak povinnost uživatele bytu být členem bytového družstva. I tyto byty je třeba opravovat a družstvo je málokdy schopno dát dohromady dostatečně velkou částku z fondu oprav či z obecného fondu, aby pokrylo rozsáhlou rekonstrukci. Častokrát si pak družstva nebo jednotliví družstevníci berou hypotéky na družstevní byt, díky kterým mohou revitalizovat mnohdy zašlé nemovitosti a dát jim úplně jiný lesk.

Celý družstevní byt je poté zatížen zástavním právem a platí jej samozřejmě družstevník, či v případě celého družstva, je v zástavě celá nemovitost.

Nebankovní americká hypotéka

Americké hypotéky stály za zrodem největšího finančního trhu na světě ve Spojených Státech. Zároveň se také poskytování nebankovních amerických hypoték přeneslo z velkých bank do malých společností, které nyní dokáží poskytnout hypoteční úvěr v daleko flexibilnějších hranicích než banky. Určitě je zde také velká výhoda u nebankovních společností, protože mnohdy dovolují svým klientům celou řadu možností, takže proud klientů se neustále mění, díky čemuž musí každá z hypotečních společností neustále zlepšovat své služby a zkvalitňovat úrokové podmínky tak, aby si udržela co nejvíce zákazníků a klientů.

Americké hypotéky jsou neúčelové, to znamená, že není třeba dokládat, na co byly peníze použity, zároveň však stále platí to, že nebankovní společnost zřídí spolu s dlužníkem zástavní právo na jeho nemovitosti, ať už se jedná o byt, stavbu nebo pozemek. Výhodnost se liší s ohledem na subjekt poskytující hypoteční úvěr.

Hypotéky bez registru

Někdy bohužel nastane taková situace, že se zpozdíte se splátkou vaší půjčky, a dokonce to může dojít i tak daleko, že se dopracujete k záznamu v registru dlužníků. Takový černý puntík pak může způsobit to, že v budoucnu při žádání o úvěr budete odmítnuti právě z tohoto důvodu. Tak tomu bývá hlavně u bank, které negativní záznam v evidenci dlužníků neakceptují. Pokud se ale vydáte do některé z nebankovních institucí, pak můžete narazit na produkt s názvem hypotéky bez registru, kde i přes tuto překážku můžete úvěr dostat.

V případě negativního záznamu v evidenci dlužníků se tak nemusíte vzdávat naděje na úvěr, který vám i přesto může být poskytnut. Stačí se jen obrátit na některou z nebankovních finančních společností, které tyto typy úvěru nabízejí.

Někdy si můžete i dopředu díky online kalkulačkám zjistit výši úroků a měsíčních splátek u takovýchto typů úvěrů a můžete tak být dopředu připraveni.

Hypotéka na pozemek

Nemáte dostatečný finanční obnos na to, abyste si mohli za vlastní peníze pořídit stavební parcelu určenou pro stavbu vašeho rodinného domu? Pak nezbývá než to vyřešit úvěrem, pomocí kterého budete nákup takové nemovitosti financovat.

Jednoduše si můžete v bance vzít hypotéku na pozemek, kterou tak budete vaši stavební parcelu financovat. V takovém případě si ale musíte dát také pozor na určitá kritéria, která musí daný pozemek splňovat, což je podmínkou banky pro bezproblémové načerpání hypotéky. Předně musí být vybudovány inženýrské sítě, zřízen bezproblémový přístup na parcelu a případně další podmínky jednotlivých bank.

O něco komplikovanější to pak je, pokud chcete úvěrem financovat také následnou stavbu. Komplikace by také mohly nastat, pokud by se nejednalo o stavební pozemek. V opačném případě a při splnění daných podmínek banky nebrání nic získání vámi požadovaného úvěru na parcelu.

Hypotéka bez registru

Ve valné většině, nejspíš i ve všech bankách vám žádný úvěr neposkytnou, pokud při vám kontrole zjistí nějaký záznam v podobě nesplácení půjčky, dluhu, exekuce a podobně. Pro mnohé to může být velký problém, když se třeba do takovéto situace dostali neprávem nebo své dluhu řádně splácí. Banku to zkrátka nezajímá a takového člověka odmítne, protože pro ni není bonitní, což je základní podmínka k získání úvěru.

Vyřešit to může nebankovní hypotéka bez registru, kdy pro vás nemusí být překážkou nějaký záznam a můžete tak snáze získat úvěr nebo bezúčelovou půjčku.

Obrátit se tak můžete na některý z nebankovních ústavů, ve kterých budou vůči těmto nepříjemným situacím vstřícnější. I díky nějakému tomu záznamu v registru dlužníků totiž můžete dosáhnout na slušný finanční obnos a zlepšit tak vaši dosavadní situaci, zrekonstruovat či pořídit si nemovitost, auto nebo dokonce sloučit všechny vaše půjčky a podobně.

Fixace

Tento pojem je definován jako minimální časové období, ve kterém zůstane úroková míra stejná jako při sjednání úvěru. Jde tedy o stav, kdy úroková míra není ovlivněna současným stavem na trhu ani čímkoliv jiným. Z tohoto plyne, že fixace může být pro klienta velmi výhodná ale také velmi nevýhodná. Je proto nutné zvážit, jak dlouhá doba fixace má být a dle toho se rozhodnout, případně zvážit jiné možnosti financování.

Na co je dobré myslet je skutečnost, že po dobu fixace není možné úvěr refinancovat. Je to poměrně velká nevýhoda, která však plyne z rizika jak pro dlužníka, tak pro věřitele.

Fixace jako taková se nachází jak u krátkodobějších úvěrů, tak u dlouhodobých úvěrů, kterým může být i hypotéka bez doložení příjmu, tedy úvěr od nebankovní společnosti. Doba fixace se však mění u každé společnosti a každého finančního produktu. Proto v žádném případě nejde hovořit o universální době fixace.

Jistina

Tento pojem označuje částku, která doposud nebyla dlužníkem splacena. Samotná jistina pak může představovat celý úvěr nebo jenom jeho měsíční splátku. K jistině je nutné připočíst také úrok, tedy odměna pro věřitele za to, že poskytl úvěr. Samotný úrok, případně pak poplatky, které k úvěru náleží, se nazývají jako příslušenství jistiny. V rámci celé výše jistiny to rozhodně není zanedbatelná částka. Mezi poplatky, které se mezi příslušenství jistiny započítávají, jsou například tyto:

 • Úroky z prodlení platby
 • Poplatek za vedení úvěru
 • Poplatek za uzavření smlouvy

Zajímavým nástrojem při zjištění toho, kolik přeplatíte a jakou odměnu tedy dostane věřitel, vám poskytne hypoteční nebo úvěrová kalkulačka. Právě díky tomuto nástroji se dozvíte, jak velká část úvěru bude jistina a jaká část bude úrok. To platí i pro případ, kdy je vaším cílem americká hypotéka kalkulačka, která je v poslední době velmi oblíbená.

Dluhová služba

Pod pojmem dluhová služba se skrývá poměr veškerých příjmů k měsíčním splátkám. Do dluhové služby je nutné zahrnout všechny měsíční splátky, a to jak spotřebitelských, tak hypotečních úvěrů. Dále je nutné zahrnout veškeré příjmy, které přitom mohou vycházet z nejrůznějších zdrojů:

 • Mzda v zaměstnání
 • Výživné na děti
 • Výdělek z pronájmu
 • Ostatní výdělky

Jestliže jste využili možnosti nebankovní americké hypotéky a nyní každý měsíc splácíte třeba 12 000 Kč, přičemž vaše stálé příjmy jsou 24 000 Kč, pak je dluhová služba rovná 50 %.

K čemu je vůbec pojem dluhová služba dobrá? Jde o skvělý a rychlý nástroj, který vám okamžitě řekne, jak moc jste zadluženi a kolik peněz vynakládáte na splácení úvěrů. Kromě vaší osobní informace o zadlužení je dluhová služba důležitá také pro banky nebo nebankovní společnosti, které budou k tomuto procentnímu poměru přihlížet, pokud u nich budete žádat další úvěr.

Konsolidace úvěrů

V základním slova smyslu jde o sloučení několika úvěru do jednoho. Konsolidace úvěrů je velmi často nabízená služba, a to jak bankovními, tak nebankovními společnostmi. Na vašich bedrech proto může viset nejenom spotřebitelský úvěr nebo hypotéka, ale také třeba americká hypotéka nebankovní. Všechny tyto úvěry je možné spojit do jednoho velkého úvěru, kdy budete platit pouze jednu splátku a nikoliv tři.

Jaké to má výhody?

 • Změní se výše měsíční splátky, a to do příznivé podoby, kterou jste schopni zvládat
 • Zbavíte se poplatků, které jsou spojené se všemi splátkami, neboť budete platit už jenom jednu splátku, což znamená jednu skupinu poplatků
 • V některých případech je otevřena možnost předčasného splacení

Konsolidace však nemá jenom samé výhody. Tou největší nevýhodou je zcela jistě navýšení doby splatnosti, což pro někoho může být velmi nepříznivé. V závěru je však nutné uznat, že konsolidace jako taková má přemíru výhod nad nevýhodami.

Objekt úvěru

Dům, byt, pozemek nebo rekonstrukce. Automobil, televizor nebo luxusní dovolená. Všechny tyto pojmy mají něco společného, mohou totiž být objektem úvěru. Jako objekt úvěru je tedy označeno to, do čeho poputují peníze získané z úvěru. Úvěrem přitom může být jak americká nebankovní hypotéka, která umožňuje zainvestovat do čehokoliv, tak klasická hypotéka na bydlení od banky, jejíž spektrum objektů úvěrů je omezené.

Někdo si plete objekt úvěru se zastavenou nemovitostí. Je však třeba rozlišit tyto dva pojmy, neboť zatímco objekt úvěru může být nemovitost, která teprve bude postavena, zastavená nemovitost musí být nějaký reálný objekt, kterým bude ručeno.

V případě, že úvěrem je jakýkoliv neúčelový úvěr, nehraje typ objektu úvěru roli, protože jím může být naprosto cokoliv. Samozřejmě závisí na typu úvěru, který má klient vyhlídnutý. Jaké objekty úvěru bývají nejčastější?

 • Nemovitost
 • Elekronika
 • Nábytek
 • Automobil