Jistina

Tento pojem označuje částku, která doposud nebyla dlužníkem splacena. Samotná jistina pak může představovat celý úvěr nebo jenom jeho měsíční splátku. K jistině je nutné připočíst také úrok, tedy odměna pro věřitele za to, že poskytl úvěr. Samotný úrok, případně pak poplatky, které k úvěru náleží, se nazývají jako příslušenství jistiny. V rámci celé výše jistiny to rozhodně není zanedbatelná částka. Mezi poplatky, které se mezi příslušenství jistiny započítávají, jsou například tyto:

  • Úroky z prodlení platby
  • Poplatek za vedení úvěru
  • Poplatek za uzavření smlouvy

Zajímavým nástrojem při zjištění toho, kolik přeplatíte a jakou odměnu tedy dostane věřitel, vám poskytne hypoteční nebo úvěrová kalkulačka. Právě díky tomuto nástroji se dozvíte, jak velká část úvěru bude jistina a jaká část bude úrok. To platí i pro případ, kdy je vaším cílem americká hypotéka kalkulačka, která je v poslední době velmi oblíbená.