Fixace

.

Tento pojem je definován jako minimální časové období, ve kterém zůstane úroková míra stejná jako při sjednání úvěru. Jde tedy o stav, kdy úroková míra není ovlivněna současným stavem na trhu ani čímkoliv jiným. Z tohoto plyne, že fixace může být pro klienta velmi výhodná ale také velmi nevýhodná. Je proto nutné zvážit, jak dlouhá doba fixace má být a dle toho se rozhodnout, případně zvážit jiné možnosti financování.

.

Na co je dobré myslet je skutečnost, že po dobu fixace není možné úvěr refinancovat. Je to poměrně velká nevýhoda, která však plyne z rizika jak pro dlužníka, tak pro věřitele.

Fixace jako taková se nachází jak u krátkodobějších úvěrů, tak u dlouhodobých úvěrů, kterým může být i hypotéka bez doložení příjmu, tedy úvěr od nebankovní společnosti. Doba fixace se však mění u každé společnosti a každého finančního produktu. Proto v žádném případě nejde hovořit o universální době fixace.

.