Fixace

Tento pojem je definován jako minimální časové období, ve kterém zůstane úroková míra stejná jako při sjednání úvěru. Jde tedy o stav, kdy úroková míra není ovlivněna současným stavem na trhu ani čímkoliv jiným. Z tohoto plyne, že fixace může být pro klienta velmi výhodná ale také velmi nevýhodná. Je proto nutné zvážit, jak dlouhá doba fixace má být a dle toho se rozhodnout, případně zvážit jiné možnosti financování.

Na co je dobré myslet je skutečnost, že po dobu fixace není možné úvěr refinancovat. Je to poměrně velká nevýhoda, která však plyne z rizika jak pro dlužníka, tak pro věřitele.

Fixace jako taková se nachází jak u krátkodobějších úvěrů, tak u dlouhodobých úvěrů, kterým může být i hypotéka bez doložení příjmu, tedy úvěr od nebankovní společnosti. Doba fixace se však mění u každé společnosti a každého finančního produktu. Proto v žádném případě nejde hovořit o universální době fixace.